Ubezpieczenia
Ochrona, na jaką zasługujesz

Z Oryginalnym Ubezpieczeniem Volkswagen zyskasz pewność profesjonalnej obsługi i gwarancję bezpieczeństwa. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), pełna ochrona ubezpieczeniowa autocasco uwzględniająca ryzyko kradzieży na terenie Europy (AC), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach (Assistance).

Główne zalety ubezpieczeń
 • Pełen pakiet na warunkach dealerskich: OC, AC, NNW, Assistance na terenie Polski i Europy
 • Pełna ochrona w przypadku szkód częściowych i całkowitych oraz kradzieży auta
 • Kompleksowa obsługa w salonie na miejscu (zawarcie polisy, zgłoszenie i likwidacja szkody)
 • Utrzymanie wartości auta przez 12 miesięcy
 • Likwidacja szkody na nowych oryginalnych częściach w ASO, bez dopłaty z tytułu amortyzacji części
 • Brak udziałów własnych w szkodzie
 • W przypadku szkody nie ma konieczności doubezpieczenia auta po niej
 • Rozliczamy się bezgotówkowo z firmą ubezpieczeniową
 • Pomoc udzielana w przypadku awarii na miejscu zdarzenia w przypadku: rozładowania akumulatora, zatrzaśnięcie kluczyków, dowóz paliwa w przypadku braku paliwa bądź zamarznięcia, ewentualnie wlania niewłaściwego,
 • Specjalistyczna pomoc na autostradzie
 • W przypadku szkód częściowych / całkowitych samochód zastępczy
 • Holowanie pojazdu do miejsca wskazanego przez Klienta bądź najbliższej ASO
 • Kompleksowa obsługa w salonie – zakup polisy, zgłoszenie szkody
 • Zakup polisy ON-LINE
 • Naprawy wyłącznie na oryginalnych częściach zamiennych, zgodnie z technologią producenta na koszt zakładu ubezpieczeń
Ochrona pogwarancyjna
Poznaj zalety programu Car Protect

Program CAR PROTECT stworzyliśmy z myślą o zabezpieczeniu Cię przed nieprzewidywanymi wydatkami związanymi z eksploatacją pojazdu. Pozwala on obniżyć koszty związane z użytkowaniem samochodu po upływie gwarancji fabrycznej. W przypadku awarii, koszty naprawy zostaną pokryte przez zakład ubezpieczeń, zgodnie z zakresem wariantu ochrony.

 • jeździsz swoim autem bezstresowo, dzięki nieograniczonej limitem kilometrów ochronie od kosztów awarii
 • poruszasz się pewnie w kraju i za granicą, dzięki profesjonalnym naprawom w Autoryzowanych Stacjach Obsługi Volkswagen na terenie całej Polski i w krajach europejskich*
 • masz pewność profesjonalnych napraw, dzięki stosowaniu wyłącznie oryginalnych części zamiennych, zgodnie z technologia producenta, na koszt zakładu ubezpieczeń
 • masz spokój na lata, ochrona możliwa aż do 10 roku eksploatacji auta
 • prostota i wygoda z myślą o Tobie, dzięki kompleksowej obsłudze w salonie

* Szczegółowa lista znajduje się w Warunkach Ogólnych Ubezpieczenia