Pakiety przeglądów dla samochodów używanych

Pakiety Przeglądów Volkswagen Samochody Dostawcze to spokój i pewność najwyższej jakości usług. Dzięki nim zyskujesz świadomość, że Twój Volkswagen jest w najlepszych rękach i z góry znasz koszty jego przeglądów w ramach wybranego pakietu.


Korzyści

Pakiet przeglądów Volkswagen Samochody Dostawcze to kompleksowe usługi serwisowe na najwyższym poziomie. Kupując Pakiet, nie musisz troszczyć się o planowanie wydatków na przeglądy w trakcie użytkowania samochodu.

Wybierając Pakiet, zyskujesz pewność i komfort, dzięki bezgotówkowym przeglądom w Autoryzowanych Serwisach Volkswagen Samochody Dostawcze na terenie całego kraju.

Za Pakiet Przeglądów możesz zapłacić bez dodatkowych kosztów w miesięcznych ratach lub jednorazowo, zależnie od preferencji. Ilość rat jest równa okresowi, na jaki podpisana została umowa serwisowa. Miesięczne obciążenie jest praktycznie nieodczuwalne.

Dzięki Pakietowi Przeglądów masz pełną kontrolę i przewidywalność kosztów serwisowania pojazdu.

Ewentualne wahania cen w trakcie użytkowania samochodu nie wpływają w żaden sposób na cenę zakupionego Pakietu.

Dzięki pełnej, udokumentowanej historii samochodu w Autoryzowanych Serwisach Volkswagen Samochody Dostawcze, jego wartość na rynku samochodów używanych będzie wyższa, co zapewnia bezproblemową odsprzedaż.
Pakiet przeglądów obejmuje:
 • obowiązkowe przeglądy okresowe samochodu w okresie zmiennym wykonywane wg wskaźnika okresów międzyobsługowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi we wskazanych przez Firmę Autoryzowanych Stacjach Obsługi Volkswagen Samochody Dostawcze – zgodnie z instrukcją obsługi samochodu objętego umową
 • materiały eksploatacyjne: olej zgodny ze specyfikacją Volkswagen Samochody Dostawcze, filtr oleju, filtr przeciwpyłkowy, filtr paliwa, filtr powietrza, podkładka korka miski olejowej (lub korek miski olejowej z podkładką), płyn hamulcowy, świece zapłonowe, olej skrzyni biegów automatycznej zgodny ze specyfikacją danej skrzyni wraz z filtrem oleju, olej sprzęgła Haldex, olej przekładni kątowej
Jak korzystać z pakietu?
 1. Umów się na wizytę do wybranego Autoryzowanego Serwisu Volkswagen Samochody Dostawcze grupy Benepol.
 2. Przyjedź na przegląd, a po nim rozlicz się bezgotówkowo - w ramach posiadanego Pakietu Przeglądów. To proste. I wygodne!
* WAŻNE INFORMACJE:
Volkswagen Financial Services Polska nie ponosi kosztów z tytułu:
 1. Świadczenia jakichkolwiek innych usług, aniżeli wyraźnie wskazane w umowie.
 2. Zakupu paliwa, mycia i woskowania, czyszczenia wnętrza, zakupu żarówek oraz wszelkich materiałów, części i elementów niewymienionych w umowie serwisowej, jak również czynności ich dotyczących.
 3. Wymiany materiałów eksploatacyjnych, części i elementów uszkodzonych umyślnie lub wskutek niedbalstwa kierowcy lub pasażera samochodu.
 4. Wymiany materiałów eksploatacyjnych, części i elementów uszkodzonych wskutek kradzieży samochodu, jego części lub wyposażenia.
 5. Wymiany materiałów eksploatacyjnych, części i elementów związanych z zastosowaniem niewłaściwego rodzaju paliwa.
 6. Okresowych i dodatkowych badań technicznych wymaganych przepisami.
Umowa serwisowa reguluje też postępowanie w sytuacjach niestandardowych:
 1. W przypadku przekroczenia przez Klienta limitu kilometrów konieczne jest dalsze opłacanie zryczałtowanej stawki wyliczonej dla całego okresu trwania umowy serwisowej.
 2. W przypadku szkody całkowitej lub kradzieżowej umowa wygasa. Klient zobowiązany jest do uregulowania opłat za okres do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiła kradzież lub szkoda całkowita.
 3. W przypadku chęci skrócenia czasu trwania umowy serwisowej Klient zobowiązany jest skontaktować się z Volkswagen Financial Services Polska w celu ustalenia kwoty wymaganej do wpłacenia celem zamknięcia umowy (suma stawek miesięcznych).
 4. W czasie trwania umowy serwisowej Klient nie może zmienić Pakietu Przeglądów Serwisowych Volkswagen Samochody Dostawcze.