Pakiety przeglądów dla samochodów używanych

Pakiety Przeglądów Volkswagen Samochody Dostawcze to spokój i pewność najwyższej jakości usług. Dzięki nim zyskujesz świadomość, że Twój Volkswagen jest w najlepszych rękach i z góry znasz koszty jego przeglądów w ramach wybranego pakietu.


Oferta promocyjna
Tylko teraz pakiety przeglądów dla Twojego używanego Volkswagena już od 58 zł miesięcznie!

Cennik promocyjny oferuje 40% zniżkę w stosunku do standardowej oferty dla Pakietów Przeglądów dla samochodów używanych na okres 24 miesięcy i dystans 40 000 km lub 60 000 km. Oferta dla samochodów nie starszych niż 8 lat liczone od daty pierwszej rejestracji. Akcja promocyjna obowiązuje do 30.09.2021 r.

Pobierz cennik
Korzyści

Pakiet przeglądów Volkswagen Samochody Dostawcze to kompleksowe usługi serwisowe na najwyższym poziomie. Kupując Pakiet, nie musisz troszczyć się o planowanie wydatków na przeglądy w trakcie użytkowania samochodu.

Wybierając Pakiet, zyskujesz pewność i komfort, dzięki bezgotówkowym przeglądom w Autoryzowanych Serwisach Volkswagen Samochody Dostawcze na terenie całego kraju.

Za Pakiet Przeglądów możesz zapłacić bez dodatkowych kosztów w miesięcznych ratach lub jednorazowo, zależnie od preferencji. Ilość rat jest równa okresowi, na jaki podpisana została umowa serwisowa. Miesięczne obciążenie jest praktycznie nieodczuwalne.

Dzięki Pakietowi Przeglądów masz pełną kontrolę i przewidywalność kosztów serwisowania pojazdu.

Ewentualne wahania cen w trakcie użytkowania samochodu nie wpływają w żaden sposób na cenę zakupionego Pakietu.

Dzięki pełnej, udokumentowanej historii samochodu w Autoryzowanych Serwisach Volkswagen Samochody Dostawcze, jego wartość na rynku samochodów używanych będzie wyższa, co zapewnia bezproblemową odsprzedaż.
Pakiet przeglądów obejmuje:
 • obowiązkowe przeglądy okresowe samochodu w okresie zmiennym wykonywane wg wskaźnika okresów międzyobsługowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi we wskazanych przez Firmę Autoryzowanych Stacjach Obsługi Volkswagen Samochody Dostawcze – zgodnie z instrukcją obsługi samochodu objętego umową
 • materiały eksploatacyjne: olej zgodny ze specyfikacją Volkswagen Samochody Dostawcze, filtr oleju, filtr przeciwpyłkowy, filtr paliwa, filtr powietrza, podkładka korka miski olejowej (lub korek miski olejowej z podkładką), płyn hamulcowy, świece zapłonowe, olej skrzyni biegów automatycznej zgodny ze specyfikacją danej skrzyni wraz z filtrem oleju, olej sprzęgła Haldex, olej przekładni kątowej
Jak korzystać z pakietu?
 1. Umów się na wizytę do wybranego Autoryzowanego Serwisu Volkswagen Samochody Dostawcze grupy Benepol.
 2. Przyjedź na przegląd, a po nim rozlicz się bezgotówkowo - w ramach posiadanego Pakietu Przeglądów. To proste. I wygodne!
* WAŻNE INFORMACJE:
Volkswagen Financial Services Polska nie ponosi kosztów z tytułu:
 1. Świadczenia jakichkolwiek innych usług, aniżeli wyraźnie wskazane w umowie.
 2. Zakupu paliwa, mycia i woskowania, czyszczenia wnętrza, zakupu żarówek oraz wszelkich materiałów, części i elementów niewymienionych w umowie serwisowej, jak również czynności ich dotyczących.
 3. Wymiany materiałów eksploatacyjnych, części i elementów uszkodzonych umyślnie lub wskutek niedbalstwa kierowcy lub pasażera samochodu.
 4. Wymiany materiałów eksploatacyjnych, części i elementów uszkodzonych wskutek kradzieży samochodu, jego części lub wyposażenia.
 5. Wymiany materiałów eksploatacyjnych, części i elementów związanych z zastosowaniem niewłaściwego rodzaju paliwa.
 6. Okresowych i dodatkowych badań technicznych wymaganych przepisami.
Umowa serwisowa reguluje też postępowanie w sytuacjach niestandardowych:
 1. W przypadku przekroczenia przez Klienta limitu kilometrów konieczne jest dalsze opłacanie zryczałtowanej stawki wyliczonej dla całego okresu trwania umowy serwisowej.
 2. W przypadku szkody całkowitej lub kradzieżowej umowa wygasa. Klient zobowiązany jest do uregulowania opłat za okres do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiła kradzież lub szkoda całkowita.
 3. W przypadku chęci skrócenia czasu trwania umowy serwisowej Klient zobowiązany jest skontaktować się z Volkswagen Financial Services Polska w celu ustalenia kwoty wymaganej do wpłacenia celem zamknięcia umowy (suma stawek miesięcznych).
 4. W czasie trwania umowy serwisowej Klient nie może zmienić Pakietu Przeglądów Serwisowych Volkswagen Samochody Dostawcze.